31 terms

Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Géibheann
captivity
Allta/fiáin
wild
Teochreasa
tropics
Cliuí +cáil
famous
Scéimh/áilleacht
beauty
Gháir/ag búiríl
to roar
meas
to respect
Fuinneamh
energy
Codarsnacht
contrast
Luíonn sé síos
he lies down
leathshúil/súil amhain
one eye
Crann aonraic/crann amhain
one tree
daoine
people
chuile lá/gach lá
every day
Téama
theme
Bród
pride
Mothúcháin
emotions
Tús an dáin
start of the poem
Comparáid
comparison
Brón
sadness
Éadóchas
Despair
Íomhánna
images
saor
free
daor
oppressed
brónach
sad
Uaigneas
lonely
Lag
Weak
Gan Dínit
No dignity
príosún
prison
láidir
strong
Dathúil
attractive