21 terms

#33 - Patrymau

New patterns from Uned 33 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Mynedi barn eto / expressing an opinion again
STUDY
PLAY
Fallai ei bod hi'n brysur
Perhaps she's busy
Fallai ei fod e'n dost
Perhaps he's ill
Fallai bod pen tost 'da hi
Perhaps she's got a headache
Fallai bod problemau 'da hi
Perhaps she's got problems
Gobeithio dy fod ti'n iawn
Hope you're right (ti)
Gobeithio mod i'n iawn
Hope I'm right
Gobeithio ei fod e'n iawn
Hope he's right
Gobeithio ei bod hi'n iawn
Hope she's right
Sut mae'r cwrs yn mynd?
How is the course going?
Dw i'n meddwl ei fod e'n hawdd
I think that it's easy
Dw i'n meddwl ei fod e'n anodd
I think that it's difficult
Sut mae'r tiwtor?
How is the tutor?
Dw i'n meddwl ei fod e'n wych
I think that he's great
Dw i'n meddwl ei fod e'n ofnadwy
I think that he's terrible
Sut dych chi'n dod ymlaen?
How are you coming along? (chi)
Dw i'n meddwl mod i wedi gwella
I think that I have improved
Dw i'n meddwl mod i wedi gwaethygu
I think that I have got worse
Dwedodd Ffred ei fod e wedi blino
Ffred said that he was tired
Dwedodd Ffred dy fod ti wedi blino
Ffred said that you were tired (ti)
Dwedodd Ffred eich bod chi wedi blino
Ffred said that you were tired (chi)
Dwedodd Ffred fod pawb wedi blino
Ffred said that everyone was tired
OTHER SETS BY THIS CREATOR