12 terms

#33 - Deialog

The dialogue from Uned 33 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Ffred and Sandra plan a "game of bowls".
STUDY
PLAY
Wyt ti'n siŵr bod Gordon yn mynd i ffwrdd heno?
Are you sure that Gordon's going away tonight?
Ydw
Yes I am
Dwedodd e ei fod e'n mynd am benwythnos cyfan
He said he was going for the whole weekend
Gobeithio dy fod ti'n iawn
Hope you're right
Gallwn ni fynd i chwarae bowls 'te
We can go and play bowls then
Gallwn
Yes we can
Dw i'n edrych ymlaen
I'm looking forward (to it)
Ydy Gordon wedi dweud rhywbeth arall?
Has Gordon said anything else?
Nac ydy
No he hasn't
Mae e'n credu fy mod i'n dy helpu di gyda dy Gymraeg
He thinks that I'm helping you with your Welsh
Mae e'n iawn hefyd
He's right too
Mae hi mor braf mynd ma's gyda rhywun sy'n siarad Cymraeg
It's so good to go out with someone who speaks Welsh
OTHER SETS BY THIS CREATOR