7 terms

Filipino

Reviewer
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kapangyarihan
Pundamental na konsepto ng agham panlipunan
Enerhiya
Konsepto ng pisika
Nicholas A. Christakis
Agham panlipunan ay nag bibigay ng pangakong kalagayan ng tao
Sosyolohiya
kilos at gawi ng tao
sikolohiya
kilos,pagiisip at gawi ng tao
lingguwistika
pag aaral ng wika
antropolohiya
pag aaral sa tao sa ibat ibang panahon