123 terms

Romanian Language functions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bună
Hi
Salut
hi
Sărut
Kiss your hand!
Pa
Bye
Pe mai târziu
See you later
Pe mâine
See you tomorrow
Mai vorbim
Speak later
Ne mai vedem
See you later
La revedere
goodbye
Bună dimineața
good morning
bună seara
good evening
noapte bună
good night
o zi plăcută
have a nice day
Scuzați-mă
excuse me
scuzați
excuse me
Nu vă supărați
Sorry to bother you
Fiți ambil/ă
Sorry to bother you
se poate?
May I
Domnule
sir
Doamnă
Madam
vă rog
please
dacă se poate
If I may
Pot să vă pun o întrebare
May I ask you a question
Noroc
good luck
baftă
good luck
Încântat
Nice to meet you
Și mie
Nice to meet you too
Îmi pare bine
nice meeting you
Îmi face plăcere să vă cunosc
It is a pleasure to meet you
Mă simt...
I feel...
Cum merge?
How is it going?
Cum te simți? (inf.)
How are you? (inf.)
cum vă simțiți?
How are you? (plural)
Ce e nou?
What's new?
unde este...?
where is...?
cum ajung la...?
How do I get to....?
e frig
it's cold
e cald
it's hot
plouă
it's raining
va ploua
it's will rain
va ninge
it will snow
regret
I regret
Îmi pare rău
I'm sorry
Îmi cer scuze
I apologize
De unde ești/sunteți?
Where are you from?
unde mergi/mergeți?
Where are you going?
cum e...?
What is...like?
Cine e?
Who is it?
Ce fel de persoană e...?
what kind of person is...?
cine sunt...?
who are...?
ce e asta/aia?
what is this/that?
ce e ăsta/ăla?
what is this/that? (m.)
ce sunt astea/alea?
what are these/those? (f.)
ce sunt ăștia/ăia?
what are these/those? (m.)
Sunt...
I am...
cu ce vă ocupați?
What is your job? what do youdo?
Vreau...
I'd like...
la...
at...
de la...la...
from...to.../between
cât e ceasul?
what time is it?
Cât e ora?/ce oră e?
What is the time?
E bună
it's good
e rea
it's bad
unde pot să...
where can I...
cât de departe e...
how far is...
ce crezi/credeți?
what do you think?
ce părere ai?
what is your opinion?
ce opinie ai?
what is your opinion?
nu
no
ești/sunteți de acord?
do you agree
sunt de acord
I agree
bine
good. ok.
foarte bine
very good
de acord
I agree
Nici vorbă
no way
Nici gând
no way
exclus
out of the question
E în regulă
it is ok?
Da, pot
yes I can
poftim?
sorry?
Țin minte
I remember
Îți aminteșt/vă amintiți de...?
Do you remember...?
N-am nici o idee.
I have no idea.
N-am habar.
I have no idea at all.
Nu mai țin minte
I do not remember
se poate să...?
Is it possible to...?
Poate
maybe
Probabil
Probably
Nu cred
I don't think so
Nu, nu pot
no, I can't
E improbabil
it is unlikely. probably not
Cum?
What? (coll.) What is that?
Ce?
what? (coll.)
Nu înțeleg
I don't understand
Nu pricep
I don't get it
Ce ai spus?
What did you say?
Poți să repeți?
Can you repeat? (inf.)
Puteți să repetați?
Can you repeat? (for.)
Mai spune o dată!
Say that again, please (inf.)
Mai spuneți o dată
Say that again, please (for.)
Sunt sigur
I'm sure
sigur că da
of course
clar că da
of course
Mă îndoiesc
I doubt it
Nu e clar
it is not clear
e
it is
Prefer
I prefer
Iubesc
I love
Ce+adj
How+adj
Îmi place...(+sing./pl.)
I like
Nu suport...
I can't stand
Urăsc
I hate
Mă enervează
It annoys me
Vrei/Vreți...?
Do you want...
Dorești/Doriți....?
Do you want...?
Pot să întreb ceva?
May I ask something?
Îti place/vă place...?
Do you like...?
Nu îmi pasă
I don't care
Ai vrea...?
would you like...?
Ai dori...?
Would you want...?
Ai poftă de...? (w/nouns. esp. w/food)
Do you feel like...?
Ai poftă să...? (w.verbs)
Do you feel like?
Sper
I hope
OTHER SETS BY THIS CREATOR