11 terms

Survival Finnish - Age

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kuinka vanha sinä olet?
How old are you?
Minä olen kakskymmentäneljä vuotta vanha, entä sinä?
I'm twenty-four years old, and you?
Milloin sinun syntymäpäivä on?
When is your birthday?
Minun syntymäpäivä on toukokuussa.
My birthday is in May.
Entä sinun?
What about you?
Minun syntymäpäivä on talvella, joulukuussa.
My birthday is in Winter, in December.
Kuinka vanha sinä olet?
How old are you?
Minä olen kolmekymmentäviisi vuotta vanha, entä sinä?
I'm thirty-five years old, and you?
Minä olen kaksikymmentäkolme vuotta vanha.
I'm twenty-three years old.
Minä olen kaksikymmentäyksi, entä sinä?
I'm twenty-one, and you?
Minä olen kahdeksäntoista.
I'm eighteen.