24 terms

Stage 36 Vocab CLC Unit 4

STUDY
PLAY
animadvertō, animadvertere, animadvertī, animadversum
to notice, to take notice of
arma, armōrum
arms, weapons
causa, causae
reason, cause
discipulus, discipulī
student, pupil
dōnō, dōnāre, dōnāvī, dōnātum
to give
extrēmus, -a, -um
farthest
fīnis, fīnis
end
fruor, fruī, fructus sum
to enjoy
ignis, ignis
fire
īrāscor, īrāscī, īrātus sum
to become angry (with)
mīror, mīrārī, mīrātus sum
to admire, to wonder at
that...not, in order that...not
niger, nigra, nigrum
black
offendō, offendere, offendī, offēnsum
to displease, to offend
pār, pār, pār, paris
equal
plērīque, plēraeque, plēraque
most, the majority
praesēns, praesēns, praesēns, praesentis
present, ready
praesertim
especially
praeter
except
recitō, recitāre, recitāvī, recitātum
to recite, to read out
regiō, regiōnis
region
tangō, tangere, tetigī, tāctum
to touch
vacuus, -a, -um
empty
vetus, vetus, vetus, veteris
old