Kanapka językowa #7: Test osobowości Enneagram (more basic vocabulary)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

to get depressed
wpaść w depresję
to be sensitive
być wrażliwym
to tend to
mieć tendencję do
suspicious
podejrzliwy
doubtful
pełen wątpliwości
domineering
dominujący
to admire
podziwiać
to mind doing something
mieć coś przeciwko zrobieniu czegoś
to assess
oceniać
to annoy
denerwować
to impress
wywierać na kimś wrażenie
to spend beyond limits
wydawać więcej niż się zarabia
selfish
samolubny
lack of self-consciousness
brak skrępowania
a brainstormer
ktoś, kto jest dobry w wymyślaniu nowych pomysłów
my attention drifts off
moja koncentracja słabnie / moja uwaga słabnie
passionate
namiętny
to take a nap
zdżemnąć się
depths
poziom wiedzy / najgłębsze sekrety
to be stressed out
być zestresowanym
a perfectionist
perfekcjonista
vivid imagination
żywa wyobraźnia
to take a side
brać czyjąś stronę
beneficial
korzystny
to be hard on yourself
być dla siebie surowym