Kanapka językowa #7: Test osobowości Enneagram (more advanced)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

recognition
uznanie
approval
aprobata
to refrain from doing something
powstrzymać się przed zrobieniem czegoś
to be strict with yourself
być dla siebie surowym
put one's feelings aside
odłożyć uczucia na bok
to wallow in negative emotions
nurzać się w negatywnych emocjach
to beat the odds
pokonać przeciwności losu
to judge someone
oceniać kogoś
a good networker
dobry w zawieraniu nowych znajomości
unobtrusive
nierzucający się w oczy
to intrude upon
narzucać się komuś
to intimidate
zastraszać / onieśmielać
to be attuned to
wyczulony na
to be security-conscious
być wyczulonym na temat bezpieczeństwa
to do a slack job
niedbale wykonywać pracę
a struggle
walka
to overextend oneself
forsować się
to be competitive
lubić rywalizację
to be a cut-throat
iść po trupach do celu
meticulous
skrupulatny
fastidious
drobiazgowy
to hold tight rein on
mieć coś pod ścisłą kontrolą
a procrastinator
kunktator / spóźnialski / prokrastynator
to clear the air
oczyścić atmosferę
to counteract
przeciwdziałać
to be on the lookout for
wypatrywać czegoś
to back down from confrontation
uniknąć konfrontacji
to conceal emotions
ukrywać emocje
a show-off
szpaner
a compulsion
przymus
even-tempered
spokojny / zrównoważony
to be under enormous strain
znajdować się pod ogromną presją
to second-guess
krytykować po fakcie
self-revelation
odkrywać przed kimś swoje prawdziwe "ja"
to get restless
zacząć się niecierpliwić
to think on your feet
szybko podejmować decyzje
to compromise principles
nie stosować się w pełni do swoich zasad
integrity
prawość
to alter something
zmienić coś
deprivation
pozbawienie
to comply with
stosować się do
to be permeated
być przesiąkniętym
a sense of longing
poczucie tęsknoty