44 terms

Magdi's Vocab 21 November 2013

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

town hall
városháza
mayor
polgármester
in the socialist era
a szocialista érában
characteristic of
jellemző vmire
in the picture
a képen
characterless
jellegtelen (épület)
high school
középiskola, gimnázium
poor (no/little money)
szegény
to pour
önteni
to water
meglocsolni
it sounds good
jónak hangzik
allergic to (something)
allergiás vmire
obligatory
kötelező
to get used to (something)
megszokni, megszokni vmit / hozzászokni vmihez
a contact
ismeretség, üzleti kapcsolat
a relationship
kapcsolat
patient
türelmes
patience
türelem
to make allowances
...
to behave like (an Englishman)
úgy viselkedni mintha (angol...)
to get angry
feldühödni
to tell the truth
megmondani az igazat, az igazat megvallva
direct
közvetlen
to share
megosztani
to meet up
összetalálkozni
bee
méh
to sting (stung/stung)
csípni
bee sting
méhcsípés
caused by (something)
vmi következtében
tired
fáradt
tiring
fárasztó
to shake hands with (someone)
kezet fogni vkivel
it depends on
attól függ, hogy
Holland
Hollandia
to control (children)
...
to tell off
leszidni
strict
pontos, szabatos, szigorú
to expect
elvárni
an emergency
szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet
sexist
szexista
to let (someone do something)
hagyni, engedni
to make (someone do something)
...
unbelievable
hihetetlen
it doesn't bother me
nem zavar