Forest Polish - English

STUDY
PLAY
wycinanie
clearcut
prace leśne
forest work
zalesianie
reforestation
lesnictwo
forestry
podtrzymywanie lasu
sustainable forest use
lasy mieszane
mixed forest
lasy iglaste
coniferous forest
Lasy liściaste
broad-leaved forest
spadek zasobów lesnych
forest decline
kwaśny deszcz
acid rain
lasy pod ochroną
protection forest