10 terms

escapa phrases

STUDY
PLAY
en caso de que
in case
sin que
without that
con tal de que
as long as
antes de que
before...
para que
in order that, so that
a menos de que
unless
cuando
when...
hasta que
until...
en quanto, tan pronto como
as soon as
después de que
after