12 terms

#35 - Patrymau

New patterns from Uned 35 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. Adrodd newyddion / Reporting news.
STUDY
PLAY
Caeth dyn ei ladd
A man was killed
Caeth bom ei danio
A bomb was set off
Caeth pris petrol ei godi
The price of petrol was raised
Caeth y lleidr ei ddal
The thief was caught
Caeth menyw ei lladd
A woman was killed
Caeth y ffatri ei chau
The factory was closed down
Caeth y ffordd osgoi ei hagor
The by-pass was opened
Caeth y ffenest ei thorri
The window was broken
Caeth y protestwyr eu harestio
The protesters were arrested
Caeth dau gant eu diswyddo
Two hundred were made redundant
Caeth llawer eu lladd
Many were killed
Caeth y plant eu dal
The children were caught
OTHER SETS BY THIS CREATOR