13 terms

#35 - Deialog

The "dialogue" from Uned 35 of Cwrs Sylfaenol Ceredigion. A news bulletin.
STUDY
PLAY
Dyma'r bwletin newyddion
Here is the news bulletin
Caeth dyn ei ladd gan lori ddoe
A man was killed by a lorry
Wrth groesi'r M4
While crossing the M4
Mae'r heddlu wedi apelio am dystion
The police have appealed for witnesses
Caeth ffatri arall ei chau yn ne Cymru heddi
Another factory was closed in south Wales today
Bydd pum cant o bobol yn colli eu gwaith
Five hundred will lose their work
Caeth bom ei danio yn Llundain
A bomb was set off in London
Yn gynnar y bore yma
Early this morning
Dwedodd yr heddlu taw'r ALF oedd yn gyfrifol
The police said that the ALF were responsible
Ac yn ola
And lastly
Buodd helynt mewn stryd yn Aberystwyth y prynhawn yma
There was trouble in a street in Aberystwyth this afternoon
Caeth dau ddyn eu harestio
Two men were arrested
A dyna'r newyddion
And that's the news
OTHER SETS BY THIS CREATOR