Astrofysikk

Term
1 / 40
Definisjon astrofysikk
Click the card to flip 👆
Terms in this set (40)
Nesten all kunnskap vi har om universet kommer fra..
Enhet utstrålingstetthet
Hva finner vi ved å bruke wiens forskyvningslov?
Va kalles overflatetemperaturen da?
En svart gjenstandEn svart gjenstand er en gjenstand som ikke reflekterer noe stråling, den stråler bare av sin egen temperaturHertzsprung-Russel diagramHR-diagrammer er er hjelpemiddel til å forstå hvordan stjerner utvikler seg. Stjernene plasseres ut ifra overflatetemperatur (spektralklassen) og utstrålingseffekt. Mesteparten av stjernene plasserer seg langs hovedserien.Kjemper og superkjemperRelativt lav overflatetemp, men likevel stor utstrålt effekt. Dvs. stor radius og derav navneneHvite dvergerHøy overflatetemp, men liten utstrålt effektEn stjerneEn stjerne er en samling gass og støv som har så høy temperatur i sentralområdet av hydrogen fusjonerer til helium. Gravitasjonskreftene innover blir balansert av gasstrykk og strålingstrykk utover.De to forskjellige måtene hydrogen kan fusjonere til helium i sentralområdet til en stjerne på hovedserienProton-proton-kjeden og karbonsyklusenEt stjernelivSå lenge en stjerne befinner seg på hovedserien, fusjonerer hydrogen til helium i stjernens sentralområder. Stjerner med stor masse har kort levetid, mens stjerner med liten masse har lang levetidEn stjerne kan ende sitt liv som tre forskjellige typer. Hvilke?Hvit dvergstjerne, nøytronstjerne og svart hullHvite dvergerStjerner med opprinnelig masse opp til ca. 6 solmasser utvikler seg til røde kjemper før de kaster av seg de ytre lagene sine og blir til hvite dverger.Hva avgjør om stjernen vil ende som hvit dverg, nøytronstjerne eller sort hull?Stjernens restmasseGrunnstoffer og supernovaerGrunnstoffer mellom helium og jern blir laget i kjempestjerner. Alle grunnstoffer tyngre enn jern blir laget i supernovaer. Supernovaene sprer tunge grunnstoff ut i verdensrommet der de blander seg med gass og støv. Disse grunnstoffene kan senere bli en del av nye stjernerHvor kommer navnet nøytronstjerne fra?Tettheten i en nøytronstjerne er så stor at elektronene har blitt presset inn i atomkjernene slik at det blir dannet nøytronerHvilke stjerner er de sterkeste kandidatene til å bli et svart hull?Stjerner med opprinnelig masse over 40 solmasserSvarte hullNår restene etter en supernovaeksplosjon er på mer enn 2-2,5 solmasser, blir den et svart hull. Svarte hull er områder der gravitasjonen er så sterk at ingenting kan slippe ut, ikke engang lysAvstanden til de nærmeste stjernene blir beregnet med hvilken metode?ParallaksemetodenDersom avstanden til stjernen er mellom 3000 - 100 millioner lysår kan vi bruke hvilken metode?LysstyrkemetodenKosmologi definisjonKosmologi handler om hvordan universet ble til og hvordan det utvikler segHvilken modell er standardmodellen for universets utvikling?Big Bang-modellenNevn tre grunner til at denne modellen har blitt ståendeRødforskyvning av fjerne objekter, bakgrunnsstrålingen og fordelingen av grunnstoffer i universetEt eksempel på tolkning av hubbles lovRosiner i en bolledeig som heverHva er et av de viktigste resultatene fra analysen av bakgrunnsstrålingen?Universets alderHva er universets alder bestemt til?13,7 milliarder år, med 1 % usikkerhetHva fører vakuumenergi til?Frastøtende gravitasjonHvilken lov blir brukt til å beregne avstanden til objektene som er lengst unna i universet?Hubbles lovHubbles lovGalakser som er langt borte fjerner seg fra hverandre med en fart som er proposjonal med avstanden mellom demHva består universet av?Observerbar materie (4%), mørk materie (20%) og vakuumenergi (76%)Hva et en planckkurve?En grafkurve som viser hvor stor utstrålingstetthet en stjerne stråler med for ulike bølgelengder. Ulike bølgelengder langs x-aksen og utstrålingstetthet langs y-aksenHva er en landatopp?Toppen i en planckkurve som viser hvilke bølgelengder stjernen har høyest utstrålingstetthet for. F.eks. Har sola en landatopp for gult lysbog derfor ser vi sola som gulHva er sammenhengen mellom overflatetemp og planckkurven til en svart gjenstand?Når overflatetempen øker flytter planckkurven og landatoppen seg mot venstre. Altså stjernen stråler mer for kortere bølgelengderHva er viktig å huske på når man ser på x aksen i HR-diagrammet?