9 terms

2vwo - Unit 1 - Phrases 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

We are going to collect you from...
We halen je op van...
We'll drive you to...
We brengen je naar...
You are going to love...
Je gaat ... geweldig vinden!
It will land at... at...
Hij zal landen op ... om ...
Sounds like...
Klinkt alsof...
We're ging to take the ... to a place called ...
We gaan de ... nemen naar een plaats die ... heet.
The next train will arrive in ...
De volgende trein arriveert over...
I'm going to go to...
Ik ga naar...
Will the staff there be able to help us?
Zal het personeel daar ons kunnen helpen?
OTHER SETS BY THIS CREATOR