10 terms

2vwo - Unit 1 - Phrases 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

I must take you to..
Ik moet je echt meenemen naar...
I also suggest that...
Ik stel ook voor dat...
I like the sound of...
... klinkt goed.
I don't think that's going to work for me.
Ik denk niet dat dat voor mij gaat werken.
We could always try...
We kunnen altijd ... proberen
Yes, I'd be up for that.
Ja, dat zou ik wel willen.
I'd recommend...
Ik zou aanraden om...
That's a great suggestion, thanks!
Dat is een heel goede suggestie, dankje!
How about...?
Wat vind je van...?
I'm not so keen on that idea!
Ik vind dat niet zo'n heel goed idee!