71 terms

Swedish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

vatten
water
bröd
bread
han
he
dricker
to drink, is drinking, drinking
kvinnan, en kvinna
woman, a woman
äter
to eat, is eating, are eating
mannen
man
Flicka
girl
hon
she
ett äpple
an apple
en
a
Jag
I
är
am
pojke
boy
och
and
en tidning
newspaper
De
they
Vi
We
Vi äter
we are eating
läser
to read, reading
ni
you (plural)
ni äter
you eat
Kvinnor
women
Kvinnan läser en tidning
the women is reading a newspaper
ni är män
you are men
män
men
en smörgås
sandwich
mjölk
milk
ris
rice
ett barn
child
du läser
you are reading
flickor
girls
Vi är flickor.
we are girls
pojkar
boys
mannen dricker mjölk
the man drinks milk
Du
you (singular)
pojken
the boy
brev
letter
en meny
menu
en bok
book
det
it
flickan
the girl
barnet
children
har
have
dar har en tidning
you have a newspaper
hej
hey
nej
no
ja
yes
hej då
Goodbye
Ja, tack.
Yes, thanks
tack
thank you
Ja, tack så mycket
Yes, thank you very much.
mycket
much
so, very
välkommen
welcome
ursäkta
sorry, excuse me
hallå
hello
snälla
please
God natt
Good night
God morgon
Good morning
varsågod
You're welcome
älskar
love
engelska
English
talar inte
does not speak
Talar du...?
Do you speak...?
svenska
Swedish
Han talar inte svenska.
He does not speak Swedish.
trycker om
likes
tryker
think
om
about
Hon tycker om bröd.
She likes bread