18 terms

Geometriska former

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Kvadrat
fyrhörning där alla sidor är lika långa och alla vinklar räta
Romb
Fyrhörning där alla sidor är lika långa
Rektangel
En fyrhörning med 4 sidor och 4 räta vinklar i hörnen.
Parallellogram
Fyrhörning där motstående sidor är lika långa och parallella
Triangel
trehörning som har tre sidor och tre hörn
Cirkel
Rund form utan hörn
Parallelltrapets
En fyrhörning där två sidor är parallella
Sida
Sträckorna i en månghörning
Hörn
Den punkt där två sidor möts
Parallella
Två linjer som aldrig möts, hur långa de än är
Omkrets
Hur långt det är runt omkring något
Area
Hur stor ytan innanför det är
Klot
Kub
Rätblock
En tredimensionell rektangel
Cylinder
En tredimensionell kropp, som ett rör
Pyramid
Kon