11 terms

Geometri, del två

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Liksidig triangel
En triangel där alla sidor är lika långa
Likbent triangel
En triangel där två sidor är lika långa.
Rätvinklig triangel
En triangel med en rät vinkel
Bas
En sida som valts ut vid areaberäkning av en triangel
Höjd
En vinkelrät linje från basen
Symmetri
En plan figur där den ena delen är den andra delens spegelbild.
Rät vinkel
En vinkel som är 90 grader.
Spetsig vinkel
En vinkel mindre än 90 grader.
Trubbig vinkel
En vinkel som är större än 90 grader
Vinkelsumman i en triangel
180 grader
Vinkelsumma i en kvadrat
360 grader