67 terms

Synoniemen

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Betreffende
In verband met
De steun
De collaboratie
Wellicht
Misschien
De collaboratie
De mederwerking
Bang zijn
Vrezen
Proberen
Trachten
Vlug
Snel
De deskundige
De expert
Morgenochtend
Morgenvroeg
Meteen
Onmiddellijk
Trouwen
Huwen
Telefoneren
Opbellen
De ruzie
Het probleem
De deelneming
De participatie, de condoleantie
Innig
Oprecht
De zaak
Het bedrijf
De chemie
De scheikunde
Scheikundig
Chemisch
Eerstdaags
Binnenkort
Aan de man brengen
Verkopen
Uitbreiden
Vergroten
De afdeling
Het departement
Wiedes
Evident
Oma
Grootmoeder
De rol
De functie, de taak
Bestendig
Voortdurend, permanent
Afbrokkelen
Verminderen
Verzadigen
Satureren
Stilaan (peu à peu)
Beetje bij beetje
Vertellen
Zeggen
Verklaren
Uitleggen
Gedurende
Tijdens
De specialist
De expert
De communicatie
De verbinding
In gesprek
Bezet
Het toestel
De machine, het aparaat
In verbinding stellen met
Doorverbinden
Het onderhoud
Het gesprek
Schikken
Passen
Het kantoor
Het bureau
Te vlug
Overhaast
Begeleiden
Meegaan
Uit naam van
Vanwege
Gauw
Snel/ vlug
Van wal steken
Beginnen
Dadelijk
Onmiddelljk
Het hoofd
De directeur
Inspelen (op)
Verantwoorden aan
Vergen
Eisen
De kwaal
De ziekte
Overtuigd
Zeker
Gebruikelijk
Gewoonlijk
Doorspelen
Doorgeven
Klassiek
Traditioneel
Heel
Geheel
De start
Het begin
De conditie
De voorwoorde
Natuurlijk
Uiteraard
Kalm
Rustig
De informatie
De inlichting
Voorheen
Vroeger, eerder
Denken
Menen
Nogal
Vrij
Dergelijk
Zulk
Bedaren
Kalmeren
Het onderhoud
Het gesprek
De specialist
De expert