45 terms

Norwegian 2

All of the terms from Aarsvoln's chapter 9
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

frokost (en)
breakfast
lunsj (en)
lunch
middag (en)
dinner
kaffe (en)
coffee
kveldsmat (en)
evening meal
spise (-te, -t)
eat
drikke (drakk, har drukket)
drink
smake (-te, -t)
taste
Velkommen til oss!
Welcome to our home!
Takk, det er hyggelig å bli bedt hjem.
Thanks, it is nice to be invited to your home.
Vil du ha kaffe eller te?
Would you like coffee or tea?
Kaffe, takk.
Coffee, thank you.
Kan du sende meg syltetøyet?
Can you pass me the jam?
Ja, vær så god.
Yes, here you are.
Vil du ha flere vafler?
Would you like more waffles?
Ja takk, dette var deilig!
Yes, please. This is delicious!
Nei takk, jeg er forsynt.
No, thanks. I am full.
Takk for maten!
Thanks for the food!
Vel bekomme!
You are welcome!
Takk for i kveld!
Thanks for tonight!
Takk for meg!
Thanks for inviting me!
Takk for besøket!
Thanks for the visit!
Det var hyggelig at du kunne komme.
It was nice that you could come.
on
ved
by, at
ved siden av
beside
til venstre for
to the left of
til høyre for
to the right of
mellom
between
foran
in front of
bak
behind
over
over
under
under
i
in
fra
from
hos
with, at
med
with
uten
without
til
to
mot
toward
av
of
om
about
for
for
etter
after
før
before