thời gian

nói vè thời gian
STUDY
PLAY
đi học
go to school
về nhà
go home
đi ngủ
go to bed
anh trai
older brother
bố
father