12 terms

Klasicismus, osvícenství, preromantismus

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

znaky klasicistní literatury
1. nižší a vyšší žánry,2. jednota místa, času a děje, 3. přesnost, logičnost, jednoduchost, řád 4. rozvoj dramatu 5. povinnost je důležitější než city
Pierre Corneille (1606-1684)
Cid
Jean Racine (1639-1699)
Faidra
Moliere (Jean-Baptiste Poquelin)
Zdravý nemocný, Tartuffe, Lakomec, Misantrop
Carlo Goldoni (1707-1793)
Sluha dvou pánů, Mirandolina, Poprask na laguně
Voltaire (1694-1778)
Filosofické listy, Filosofický slovník, Mohamed, Candide
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Emil čili o výchově, Nová Heliosa
Jean de la Fontaine
Bajky (veršované)
Ivan Andrejevič Krylov
Bajky (sociální a politické téma)
Denis Diderot (1713-1784)
Jeptiška
Friedrich Schiller
Loupežníci, Don Carlos, Dějiny třicetileté války, Na radost
Johann Wolfgang Goethe
Utrpení mladého Werthera, Prométheus, Ifigenie na Tauridě, Faust