55 terms

Polish Swadesh Verbs - 55 High-Frequency Polish Verbs

55 verbs found in the full 207-term Swadesh List for Polish with IPA transcriptions. These are high-frequency verbs.
STUDY
PLAY
to drink
pić | [pʲiʨ]
to eat
jeść | [jɛɕʨ]
to bite
gryźć | [ɡrɨɕʨ]
to suck
ssać | [ˈssaʨ]
to spit
pluć | [ˈpluʨ]
to vomit
wymiotować | [vɨmʲɔˈtɔvaʨ]
to blow
dmuchać | [ˈdmuxaʨ]
to breathe
oddychać | [ɔdˈdixaʨ]
to laugh
śmiać się | [ɕmʲaʨ ɕɛ̃]
to see
widzieć | [ˈvʲiʥɛʨ]
to hear
słyszeć | [ˈswɨʃɛʨ]
to know
wiedzieć | [ˈvʲɛʥɛʨ]
to think
myśleć | [ˈmɨɕlɛʨ]
to smell
czuć | [ʧuʨ]
to fear
bać się | [ˈbaʨ ɕɛ̃]
to sleep
spać | [spaʨ]
to live
żyć | [ʒɨʨ]
to die
umierać | [uˈmʲɛraʨ]
to kill
zabijać | [ˈzabʲiʨ]
to fight
walczyć | [ˈvalʧɨʨ]
to hunt
wypędzać | [vɨˈpɛ̃dzaʨ]
to hit
uderzać | [uˈdɛ̃ʒaʨ]
to cut
ciąć | [ʨɔ̃ʨ]
to split
rąbać | [ˈrɔ̃baʨ]
to stab
pchnąć nożem | [pxnɔ̃ʨ nuʃɛm]
to scratch
drapać | [ˈdrapaʨ]
to dig
drążyć | [ˈdrɔ̃ʒɨʨ]
to swim
pływać | [ˈpwɨvaʨ]
to fly
latać | [ˈlataʨ]
to walk
iść | [iɕʨ]
to come
przychodzić | [pʃɨˈxɔʥiʨ]
to lie (as in a bed)
leżeć (action)
to sit
siadać (action) | [ˈɕadaʨ]
to stand
wstawać (action)
to turn (intransitive)
skręcać | [ˈskrɛ̃ʦiʨ]
to fall
padać | [ˈpadaʨ]
to give
dawać | [ˈdavaʨ]
to hold
trzymać | [ˈtʃɨmaʨ]
to squeeze
ściskać | [ˈɕʨiskaʨ]
to rub
trzeć | [ˈtʃɛʨ]
to wash
myć | [mɨʨ]
to wipe
wycierać | [vɨˈʨɛraʨ]
to pull
ciągnąć | [ˈʨɔ̃ɡnɔ̃ʨ]
to push
pchać | [pxaʨ]
to throw
rzucać | [ˈʒuʦaʨ]
to tie
wiązać | [ˈvʲɔ̃zaʨ]
to sew
szyć | [ʃɨʨ]
to count
liczyć | [ˈʎiʧɨʨ]
to say
mówić | [ˈmuviʨ]
to sing
śpiewać | [ˈɕpʲɛvaʨ]
to play
bawić się | [ˈbavʲiʨ ɕɛ̃]
to float
pływać | [ˈpwɨvaʨ]
to flow
płynąć | [ˈpwɨnɔ̃ʨ]
to freeze
marznąć | [ˈmarznɔ̃ʨ]
to swell
pęcznieć | [ˈpɛ̃ʧɲɛʨ]