Vocab List 11B

alius -a -ud
Click the card to flip 👆
1 / 10
Terms in this set (10)
alius -a -ud
appāreō -ēre -uī
bibo bibere bibī
edō edere ēsī ēsus
homō hominis m.
lācrimō -āre
noceō nocēre nocuī
pellis pellis f.
reperiō -perīre -pperī -pertum