34 terms

Antiken och Medeltiden Kunskapskällan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Polis
Grekland delades under Antiken in i flera än hundra stadsstater som exempelvis Athen och Sparta.
Perserkrigen
Krig mellan Greklands stadsstater och Perseriket tidigt 400-tal f.v.t - Grekland vann och segrade vid berömda slag som Marathon och Salamis.
Athen
Den mest inflytelserika stadsstaten i Antikens Grekland, som givit grunden till den västerländska kulturen och vetenskapen. Polis, ca 300.000 inv, känd för demokrati för de fria männen i staden. Alla förväntades styra genom lottdragning.
Sokrates
Filosof med "förlösande" frågor - människan hade kunskap inom sig. Tyckte att man skulle lyssna på sig själv och det egna samvetet och vara kritisk! Tvingades att dricka gift
Platon
Filosof mest känd för sin idélära - "allt är bättre i idéernas värld". Lärjunge till Sokrates.
Aristoteles
Filosof som la grund till modern vetenskap, bland annat känd för sin gyllene medelväg. Och syn på kvinnor som halvfärdiga män. Lärjunge till Platon.
Kvinnorna
Under Antiken var de ofta förpassad till hemmet. Precis som i dagens Saudi-Arabien förväntades de bära slöja. I Sparta var det de dock mer jämställda männen.
Sparta
Polis som var en militärstat med spartiater(militär) i topp och heloter som arbetskraft. Jämställt mellan kvinnor och män. Enkel livsstil och förakt för svaghet präglade denna stadsstat.
Alexander den store
Erövrade perserriket på 300-talet f.v.t.
Hellenism
Den blandkultur som skapades mellan grekiskt och österländskt efter Alexander den stores erövringståg - mest lysande på 200-talet f.v.t.
Republik
Styrdes av två konsuler som utsågs av senaten. Roms styrelseskick mellan 500 f.Kr- 27 f.Kr
Konsuler
Ämbetsmännen som styrde den romerska republiken - SPQR.
Patricier och Plebejer
Klasserna i Rom
Kartago
Antikt handelsimperium - Roms fiender om makten över medelhavet mellan under 200-100-talet f.Kr. Deras huvudområde var runt dagens Tunisien.
Hannibal
Kartagisk fältherrre som härjade i Italien. Mest känd för att han med sin armé korsade alperna och hans taktik vid slaget vid Cannae.
Julius Caesar
Romersk fältherre, rik, vältalig och mäktig som gjorde sig till diktator på livstid - död 44 f.kr: Tärningen är kastad, Veni, Vidi Vici och Et tu Brute eg. Shakespeare.
Cleopatra
Egyptisk farao som sägs ha varit mycket vacker och charmerande. Skönheten och charmen använde hon i sina kontakter med ledarna i Rom, både Julius Caesar och Marcus Antonius.
Augustus
Hette från början Octavianus. Gjorde slut på den romerska republiken och inledde tvåhundra år av romersk fred. Den förste kejsaren. Tillsammans med Livia.
Trajanus
Kejsare när Rom var som störst - finns på idag på hög kolonn som visar på erövringen av Dacien.
Folkvandringstiden
Under 300- och 400-talet e.kr rörde sig många stammar som, västgoter, östgoter, vandaler, sig runt om i Europa för att hitta nya hemländer.
Västroms fall
Händelse 476 e.Kr som markerar slutet på antiken
Konstantin den store
Romersk kejsare som blev kristen och som flyttade huvudstaden till dagens Istanbul
Kristendomen
Ett av arven från romersk tid - katolicismen är i hög grad påverkad av den romerska kulturen.
Äldre medeltid
En orolig period som också kallas för folkvandringstiden då krigarföljen drog fram över Europa. Handel minskade och skrivkonsten föll i glömska hos många. Ny forskning pekar på att det under denna tid var dåligt klimat och det ledde till befolkningsminskning.
Feodalism
Kungens minskade ekonomiska makt under äldre medeltid ledde till att han delade ut län i lön i lån till adelsmän som blev godsherrar. De lovade i sin tur mot skattefrihet att ställa upp med ryttare till häst.
Livegna
Bönder som ej utom tillåtelse fick flytta från sin godsherres tillåtelse. Tvingades betala avgifter, arrende och göra dagsverken åt honom också.
Kyrkan
Stark maktfaktor under medeltiden som kontrollerade hur människor skulle bete sig beroende på vilken del av samhället man tillhörde.
Högmedeltiden
Under denna period ökade befolkningen i Europa på grunda av klimatförbättring. Nya områden användes för jordbruk. Handeln förbättrades. Under denna period är kyrkan som mäktigast och bygger katedraler och skickar män på korståg.
Kalifatet
Namn på den muslimska välde som hade sin storhetstid under medeltiden, från ca 700-1200-talet. Storhetstiden avslutades med mongolernas erövring av Asien.
Senmedeltiden
Denna period inledes med klimatförsämring och svältkatastrof. 1346 nådde digerdöden Europa vilket ledde till att en tredjedel av Europas befolkningen avled.
Digerdöden
Namn på pestkatastrofen som dödade mer 1/3 av Europas befolkning. Man fick sjukdomen pga av bakterie kallad yersinia pestis. Idag kan den botas med antibiotika.
Hundraårskriget
Krig mellan England och Frankrike under Senmedeltiden som stärkte kungens makt i Frankrike och gjorde slut på riddarens tid på slagfältet.
Jeanne dArc
Ung bondflicka som blev hjälte för Frankrikes del under hundraårskriget, med blev tillfångatagen av engelsmännen och bränd på bål pga att hon bar manskläder.
Djingis Khan
Erövrade tillsammans med hans krigare större delen av Asien under 1200-talet. Hette egentligen Temudjin.