21 terms

Kurmanji Kurdish - Emotions

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

hes kirin
to feel
(jê) hez kirin
to love
tirs
fear
kêf
pleasure, enjoyment
şaşî
confusion
xweşî
pleasure; health
xemgînî
saddness, sorrow
dilgeşî
happiness, joy
hêrs
anger
nexweşî
sickness; unpleasant behavior
bextewar
happiness
ken
smile, laugh
pîsîtî
evil, obscenity
fedîkar
shy, ashamed
serxweş
drunk
çavbirçî
greedy, selfish
evîndar
in love
aşitî
peace (between people, countries); quiet
gir
grudge
gir girtin
to hold a grudge
sû ketin
to be offended