43 terms

Finnisch Deutsch Teil 2

STUDY
PLAY
ahaa
aha
ai
oh
aina
immer
entä
und, aber
harvoin
selten
hei
hallo
huoma/ta -a/n
beachten
hyvää päivää
guten Tag
hän -tä e
er/sie
itse -ä -n
selbst
jaha
ah so
(ei) kestä
keine Ursache
kiitos -ta kiitokse/n
danke
koskaan
jemals
kotona
zu Hause
kuka ketä kenen
wer?
minä minu/a minu/n
ich
mutta
aber
negatiivisesti
negativ
niin
so
nyt
nun
näkemiin
auf Wiedersehen
oikein
richtig
ole hyvä
bitte sehr
poika -a poja/n
Junge
poissa
weg
positiivisesti
positiv
päivää
Tag
sano/a -n
sagen
siellä
dort
sinä sinu/a sinu/n
du
sitten
dann
tavattavissa
anzutreffen
terve -ttä -e/n
hallo
toinen tois/ta toise/n
andere, zweite
tuolla
dort
tyttö -ä tytö/n
Mädchen
täällä
hier
ulkona
draußen
usein
oft
vai niin
ach so
varmasti
sicher, sicherlich
vasta/ta -a/n
antworten