Welsh Language

Simple Welsh words into English
STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Bore da
Good Morning
P'nawn Da
Good Afternoon
Noswaith Dda
Good Evening
Nos Da
Goodnight
S'mae
Hi
Braf eich cyfarfod chi
Nice to meet you
Hwyl Fawr
Goodbye
Pwy dach chi?
Who are you?
John dw I
I am John
Sut dach chi?
How are you?
Bendigedig
Wonderful
Da iawn, Diolch
Very well, thank you
Iawn
Fine/OK
Dim yn ddrwg
Not Bad
Golew/Gweddol
So-So
Wedi Blino
Tired
Ofnadwy
Terrible
Sal
Sick
Pwy ydy o?
Who is he?
Pwy ydy hi'n
Who is she?
Wn I ddim
I don't know
Dydd Llun
Monday
Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Iau
Thursday
Dydd Gwener
Friday
Dydd Sadwrn
Saturday
Dydd Sul
Sunday
Dim
Zero
Un
One
Dau
Two
Tri
Three
Perwar
Four
Pimp
Five
Chwaech
Six
Saith
Seven
Wyth
Eight
Naw
Nine
Deg
Ten
Faint ydy...?
How much is..?
Faint ydy o?
How much is it?
Os gwelwch yn dda?
Please
Diolch (yn fawr)
Thank you very much
Croeso
you're Welcome
Mae'n ddrwg gen I
Sorry
Esgusodwch fi
Excuse me
Dw'in dysgu Cymraeg
I am learning Welsh
Yn araf
Slowly
Eto
Again
Mae John yn siarad Cymraeg
John speaks Welsh