26 terms

past tense of random verbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

asked
(staqsa) staqsejt staqsejtu
was/were able to
(seta') stajt stajtu
looked
(ħares) ħarist ħaristu
lived
(għex) għixt għixtu
understood
(fehem) fhimt fhimtu
saw
(ra) rajt rajtu
walked
(mexa) mxejt mxejtu
did/made
(għamel) għamilt għamiltu
wrote
(kiteb) ktibt ktibtu
taught
(għallem) għallimt għallimtu
helped
(għen) għint għintu
died
(miet) mitt mittu
felt
(ħass) ħassejt ħassejtu
was/were ill
(marad) mradt mradtu
loved
(ħabb) ħabbejt ħabbejtu
was/were happy
(feraħ) fraħt fraħtu
ran
(ġera) ġrejt ġrejtu
believed
(emmen) emmint emmintu
sent
(bagħat) bgħatt bgħattu
feared
(beza') bzajt bzajtu
changed
(bidel) bdilt bdiltu
denied
(ċaħad) ċħadt ċħadtu
entered
(daħal) dħalt dħaltu
lied
(gideb) gdibt gdibtu
got
(ġab) ġibt ġibtu
collected
(ġabar) ġbart ġbartu