53 terms

Słówka na ang 7

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

być nabrany
to be take around
odmrozić
defrost
pomimo, że
even though
stopa procentowa
intrest rate
poważny, surowy
severe
wybuch epidemii ...
outbreak of ...
co znaczy, że
which means
co pomogło
which helped
oddać, odrzucić
to give something away
ślizgać się (wpaść w poślizg)
shid
złożyć jajka
lay eggs
marka samochodu
make
przechwalać się
boast
popisywać się
show off
trema
stage fright
poruszyć jakiś temat
bring up the subject
lepiej zrób coś
you had better
odstawić (narkotyk, lek)
wear off
próba generalna
dress rehearsal
eleganckie, wykwintne
lavish
urządzić (pomieszczenie, dom)
do up ...
każdy z
each of
dekorator wnętrz
interior designer
uzyskać
obtain
tytuł naukowy
university degree
oceniać
asses
podstawowy (istotny)
crucial
czuć się zagubionym
feel cross
ze sobą (2 osoby)
with each other
ze sobą (>2 osoby)
with one another
zaprezentować
exhibit
czek
cheque
nie móc się doczekać czegoś
to look forward to something
zajęcie
preoccupation
tak jakby
as if
przedłużyć
lengthen
wyjaśnić sytuację
clarify
uprościć
simplify
nieumiejętność
inability
niedoświadczony
inexperienced
westchnienie ulgi
sigh of relief
nagle
abruptly
nierozłączny
inseparable
współczuć komuś
symphatise with
odwaga
bravery
faktura
invoice
apteka
chemist's
stos czegoś
pile of
rozszerzenie
extension
ktoś jest złym towarzystwem
someone is bad news
obedrzeć kogoś żywcem ze skóry
skin someone alive
pisnąć słowo
breathe a word
danie
course