FILIPINO

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

TANGGOL WIKA
isang konsultatibong forum
FORUM
ay kulminasyon ng mga naunang kolektibong inisyatiba
INISYATIBA
ay epekto ng pagtatangka ng CHED sa pamamagitan ng CMO No. 20 Series of 2013 na alisin ang asignaturang Filipino at panitikan sa kolehiyo
2011
taon kung saan kumalat ang plano ng gobyerno kaugnay ng pagbabawas ng mga asignatura sa kolehiyo
OKTUBRE 3, 2012
petsa kung saan sinimulan ng mga instruktor sa kolehiyo ang pagpapalaganap ng isang person na humihiling sa CHED at DepEd na ipahinto ang implementasyon ng SHS/junior college at ng RGEC sa ilalim ng k-12 na maaring makapagpaliit sa mga departamento ng Filipino sa mga unibersidad
AGOSTO 29, 2012
petsa kung saan nasa presentasyon Ni DepEd Assistant Secretary TONISITO M.C UMALI, ang kawalan ng asignaturang Filipino sa bagong RGEC para sa anatas tersiyarya
Dr. Bienvenido Lumbera
Isa sa tagapagsalita sa forum
DISYEMBRE 7, 2012
inilabas ng departamento ng Filipino sa DLSU ang posisyong papel para sa bagong CHED Curriculum
HUNYO 28, 2013
petsa kung saan inilabas ng CHED ang CMO No. 20, Series of 2013 na nagtakda ng core courses sa bagong kurikulum sa antas tersyarya sa ilalim ng K-12 na kumumpirmang walang Filipino sa planong kurikulum ng CHED
2014
taon kung kailan lamang nagkaroon ng kopya ng CMO
MARSO 3, 2014
petsa kung kailan gumawa ng panibagong liham petisyon na may lagda na humigit kumulang 200 mula sa ibat ibang samahang pangwika at mga guro sa ibat ibang unibersidad
HULYO 4, 2014
petsa kung kailan nagpatawag ng konsultasyon ang CHED dahil sa demand ng tanggol wika
2014
taon kung saan ay sunod sunod ang mga forum at asembliya, diyalogo at kilos protesta ng tanggol wika sa buong Bansa ngunit nagbingi-bingihan lamang ang CHED
ABRIL 25, 2015
petsa kung kailan nagsampa ng kaso sa Korte suprema ang tanggol wika
SETYEMBRE 23, 2016
Petsa kung kailan tumulong ang tanggol wika sa pagbuo ng kapatid na organisasyong alyansa ng mga tagapagtanggol ng kasaysayan na naglalayong itaguyod ang panunumbalik ng asignaturang Philippine History sa hayskul
AGOSTO 25, 2017
petsa kung kailan itinatag ang mas malawak na pormasyong kilos na para sa makabayang edukasyon
CMO No. 4 , Series of 2018
alinsunod dito ay may Filipino at panitikan pa Rin sa kolehiyo dahil sa matagumpay na pangkalahatang adbokasiya ng tanggol wika
MAYO 23, 2014
pinagtibay ng NCCA-NCLT ang isang resolusyon na humihiling sa CHED, kongreso at senado na agarang magsagawa ng mga hakbang upang isama sa bagong General Education Curriculum sa antas tersyarya ang mandatory na 9 unit ng asignaturang Filipino
LUMBERA ET AL, 2007
isang edukasyon na nagtaguyod ng kapakanan ng Bansa, nagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha at umuugat sa buhay at pakikibaka na nakakarami
1939-1980
mula 4,068,565 Hanggang 12,019,193 o mula 25.4% Hanggang 44.4% ng kabuuang populasyon ng Pilipinas
Agosto 25, 1988
petsa kung kailan nilagdaan Ni noo'y pangulong Corazon C. Aquino upang lalong pasiglahin ang paggamit ng Filipino sa mga opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya ng gobyerno
Batas Republika Blg. 7104
na nagtatadhana ng paglikha ng komisyon sa wika ng Filipino
Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)
pangunahing ahensiya ng gobyerno na nangangalaga sa patuloy na pagpapaunlad at pagtataguyod ng paggamit ng wikang pambansa at ng iba pang wika sa Pilipinas
Unibersidad ng Pilipinas, Diliman
Isa sa mga institusyong may malaking ambag sa intelektwalisasyon ng Filipino
Kuwantitatibong Disenyo
palasak ang sarbey, talatanungan at eksperemento
Kuwalitatibong Disenyo
palasak ang panayam at pangkalahatang talakayan