CK ENG Conversation class - Dinner party

Term
1 / 31
a guest
Click the card to flip 👆
Terms in this set (31)
host, návštěvník
hostitelka
ubrousek
slánka a pepřenka
mísa salátu
servírovací nádoba
poklice, víko
servírovací lžíce
svíčka
talíř
Could I have a bit of the salad?Mohla bych dostat trochu salátu?Of course. Help yourself.Samozřejmě. Obslužte se.Have we met before?Neznáme se?Oh, I don't think so. This is my first time in Krumlov.Myslím, že ne. Jsem v Krumlově po prvé.How are you enjoying the party. It is wonderful, isn't it?Jak si užíváte večírek? Je užásný, že?It is fantastic.Je to fantastické.The food is exquisite and Jenny is such a great hostess.Jídlo je skvělé a Jenny je úžasná hostitelka.Do you know the middle-aged couple over there?Znáš támhle ten pár ve středním věku?They look familiar.Vypadají povědomě.What music do you fancy?Na jakou hudbu máš náladu.I am not particular about music.Nejsem v hudbě vybíravá.Put on something dancy.Zahraj něco na tancování.Oh, lord. Is he flirting with her?Pro boha! On s ní flirtuje?I am glad you could make it.Jsem ráda, žes to stihl.What a lovely place you have.Ty to tu máš ale hezké.some goodiespár dobrůtekGo ahead.Do toho!Help yourself.Posluž siThanks for coming.Díkt, žes přišel.It was nice having you here.Byl fajn ě tady mít.They paid through the nose.Zaplatili majlant.