42 terms

08 10 18 infos 1 Ich heisse

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

leben
żyć
ich lebe
ja żyję
du lebst
żyjesz
sie studiert
on studiuje
studieren
studiować
sie
ona
sie ist
ona jest
Studentin
studentka
sie möchte
ona chciałaby
ihre Hobbys
jej hobby
spielen
grać
sie spielt
ona gra
nach Kanada
do kanady
sie sagt
ona mówi
ich liebe
kocham
du liebst
kochasz
sie sagen
oni mówią
heißen
nazywać się
wohnen
mieszkać
ich wohne
mieszkam
mein Freund
mój przyjaciel
wir machen
my robimy
zusammen
razem
in einer Band
w zespole
viel
dużo
nicht alles
nie wszystko
auch
też
gehen
iść
ich gehe
idę
gehst du
idziesz?
auf eine Party
na imprezę
schreibe
napisz
meine Freundin
moja dziewczyna
die Austellung
wystawa
lernen
uczyć się
was
co
wo
gdzie
woher
skąd
welche
jakie
wie alt
ile lat
wie lange
jak długo
jetzt
teraz