Sveriges politiska system

Betänkande
Click the card to flip 👆
1 / 39
Terms in this set (39)
RiksdagHögsta beslutsfattande organ i SverigeRiksmöteRiksdagens arbetsårMandatPlats i riksdagen totalt 349RiksdagsgruppAlla ledamöter från samma parti i riksdagenUtskottGrupper i riksdagen som arbetar med vissa frågor. T.ex utbildningsutskottetDepartementLeds av ministrar och arbetar för regeringen med speciella frågor t.ex. utbildningsdepartetmentet.MotionLagförslag från en eller flera riksdagsledamöterpropositionLagförslag från regeringenStatschefKung/drottning i Sverige (Karl den XIV Gustav)VoteringOmröstning i kammarenBudgetPapper med inkomster och utgifter uppställda.KU KonstitutionsutskottetGranskar att grundlagarna följsMisstroendeförklaringKan väckas mot en minister efter omröstning i riksdagen då ett förslag inte har gått igenom.Våra grundlagar.1. Regeringsformen 2. Yttrandefrihetsgrundlagen 3. tryckfrihetsförordningen 4. SuccessionsordningenRegeringsformenGrundlag som styr Regering & riksdagSuccessionsordningenGrundlag som styr kungahusetTryckfrihetsförordningenEn av 4 grundlagar. Handlar om rätten att få trycka vad som helst utan att man diskriminerar någon.YttrandefrihetsgrundlagenGrundlag som ger oss yttrandefrihet i radio, TV och webbsändningar.Myndigheterorganisationer som hjälper dem som bestämmer i ett land att genomföra det som har beslutats. Ett exempel är Skatteverket som ser till att skatt betalas in i SverigeMyndighetsutövningNär en myndighet tar beslut över en medborgare. T.ex. När polisen griper en misstänkt eller när din lärare sätter betyg.Direkt demokratiNär folket får rösta i enskilda frågorRepresentativ demokratiFolket väljer ut vilka som ska representera dem och bestämma, t.ex. i riksdagen (inne i riksdagen har man däremot direkt demokrati).FolkomröstningDå ett lands befolkning får rösta om en viss politisk fråga.RösträttHar alla över 18 år som är svenska medborgareMonarkiStatsskick där Kungen är statschefRepublikStatsskick där president är statschefLiberalismenideologi som tonar individens frihet. Växte fram på 1700-taletSocialismenideologi som växte fram på 1800-talet. Betonar jämlikhet, samhällsklasser och är förbunden med arbetarrörelsen.KonservatismEn politisk ideologi som vill bevara det bestående samhället. Vill bygga på erfarenhet, tradition och förändra samhället långsamt.