Only $35.99/year

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda BNP? Vilka tre faktorer är viktigast för att höja tillväxten?