idioms connected with work

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

at the bottom of the career ladder
na początku kariery
dead-end job
praca bez perspektyw
run-of-the-mill
nudne
get out of a rut
zerwać z rutyną
pull out all the stops
wypruwać z siebie żyły
get the sack
zostać wyrzuconym z pracy
step into sb's shoes
zająć czyjeś miejsce
rush off one's feet/ snowed under/have a lot on your plate/ get your hands full/up to sb's ears /to be on the go
być zajętym ,mieć dużo pracy
to have sb's work cut out
mieć coś trudnego do zrobienia
up-and-coming
dobrze się zapowiadający
headhunted
rekrutowany, wyszukany do pracy
climb to the top of the career ladder
wspiąć się na szczyt kariery
put on hold
kazać komuś czekać, wstrzymywać
behind the scenes
za kulisami
talk shop
rozmawiać o pracy z kolegami z pracy po pracy
big fish
ważna osoba
call it a day
zakończyć pracę
show sb the ropes
wtajemniczyć kogoś, pokazać co i jak
pull a few strings
pociągać za sznurki
red tape
biurokracja
think on your feet
szybko podejmować decyzję
put your feet up
odpoczywać
start the ball rolling
zaczynać
throw in at the deep end
być rzuconym na głęboką wodę
the bottom line
sedno sprawy , najważniejszy argument