49 terms

Lieblingsmensch Teil 1

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

manchmal
czasami
sich fühlen
czuć się
hier
tutaj
falsch
błędny
wie
jak
Segelschiff
żaglówka
im All
we wszechświecie
aber
ale
gerne
chętnie
selbst
nawet
ist vorbei
minęło
der Stau
korek
schmecken
smakować
bei dir
u ciebie
gar nicht
wcale nie
nichts
nic
mit mir
ze mną
an Bord
na pokładzie
schweigen
milczeć
wissen
wiedzieć
du weißt
wiesz
Bescheid wissen
być poinformowanym
reichen
wystarczać
sagen
mówić
brauchen
potrzebować
der Alltag
codzienność
zu grau
za szary
Lieblings-
ulubiony
einpacken
pakować
verträumt
rozmarzony
verrückt
zwariowany
schön
ładny
kennen
znać
dass
że
so gut
tak dobrze
niemand
nikt
erfahren
dowiadywać się
anvertrauen
powierzać
aufbewahren
przechowywać
Kleinigkeit
drobiazg
Streit
kłótnia
mehr
więcej
böse
zły
auffallen
rzucać się w oczy
fällt auf
rzuca się w oczy
sich im Kreis drehen
kręcić się w kółko
danke
dziękuję
wir sind raus
nie ma nas
uns
nas