Try the fastest way to create flashcards

A1_Datum

5.0 (7 reviews)
Get a hint
5. 3.
Click the card to flip 👆
1 / 12
1 / 12
Terms in this set (12)
5. 3.
pátého března
12. 6.
dvanáctého června
9. 1.
devátého ledna
2. 11.
druhého listopadu
29. 2.
dvacátého devátého února
24. 12.
dvacátého čtvrtého prosince
19. 4.
devatenáctého dubna
1. 9.
prvního září
28. 10.
dvacátého osmého října
14. 5.
čtrnáctého května
6. 7.
šestého července
21. 8.
dvacátého prvního srpna