environment

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

bleak
ponury
blizzard
zamieć
breeze
wietrzyk
circulation of the oceans
krążenie wód w oceanach
downpour
ulewa
mist
mgła
freezing cold
przeraźliwie zimno
frost
mróz
gale
huragan
hail
grad, gradobicie
haze
mgiełka
heatwave
fala upałów
high humidity
wysoka wilgotność powietrza
lightning
piorun
overcast
zachmurzony
pour with rain
lać (o deszczu)
scorching
skwarny, upalny
shower
przelotny deszcz
thunderstorm
burza z piorunami
torrential rain
ulewny deszcz
weather forecast
prognoza pogody
animal abuse
okrucieństwo wobec zwierząt
animal feed
karma dla zwierząt
ant
mrówka
beak
dziób
beetle
chrząszcz
burrow
nora, jama
cattle
bydło
chick
pisklę
claw
pazur, szpon
cub
młode zwierzę
duckling
kaczątko
feather
pióro
foal
źrebię
game reserve
rezerwat dzikich zwierząt
guinea pig
świnka morska
lamb
jagnię
lizard
jaszczurka
moth
ćma
muzzle
pysk
ostrich
struś
paw
łapa
piglet
prosiak
poisonous
trujący
pollinate crops
zapylać uprawy
predator
drapieżnik
puppy
szczeniak
purr
mruczeć
rodent
gryzoń
squirrel
wiewiórka
swallow
jaskółka
survival
przetrwanie
trunk
trąba
wasp
osa
whale
wieloryb
bay
zatoka
cape
przylądek
desert
pustynia
dunes
wydmy
estuary
ujście rzeki
mountain range
pasmo górskie
peninsula
półwysep
summit
szczyt
allotment
ogródek działkowy, działka
be green
kierować się dobrem środowiska naturalnego
burn fossil fuels
spalać paliwa kopalne
energy-efficient light bulbs
żarówki energooszczędne
buy in bulk
kupować hurtowo
car fumes
spaliny samochodowe
carbon dioxide
dwutlenek węgla
carbon footprint
miara emisji dwutlenku węgla
carbon monoxide
tlenek węgla, czad
coal-burning power plant
elektrownia węglowa
deforestation
wycinanie lasów
disposal of waste
usuwanie odpadów
eat locally-grown vegetables
jeść warzywa uprawiane lokalnie
emit CFCs
emitować freon
endangered species
zagrożone gatunki
frighten wildlife
płoszyć zwierzęta
greenhouse gas emissions
emisja gazów cieplarnianych
hazardous
niebezpieczny
knock-on effects
efekty uboczne
logging
wycinka drzew
minimise the impact of sth
zmniejszać wpływ czegoś
natural resources
bogactwa naturalne
organic farming
rolnictwo ekologiczne
recycle waste
utylizować odpady
reuse
użyć ponownie
soil contamination
skażenie gleb
switch appliances off
wyłączać urządzenia elektryczne
synthetic fertilizers
nawozy sztuczne
turn the heating down
zmniejszyć temperaturę ogrzewania
wind farm
elektrownia wiatrowa
ash
popiół
avalanche
lawina
be trapped
być uwięzionym
casualty
ofiara wypadku
collapse
zawalić się
drought
susza
earthquake
trzęsienie ziemi
famine
głód
flood
powódź
natural disaster
klęska żywiołowa
rescue
ratować, ratunek
rescue team, rescue workers
ekipa ratownicza, ratownicy
send aid
wysyłać pomoc
survivor
osoba ocalała z katastrofy
copper
miedź
push the boundaries of science
przesuwać granice nauki
solar system
układ słoneczny
space exploration
badania kosmosu
spacecraft
statek kosmiczny
vacuum
próżnia