31 terms

Erfindungen - Infos 3

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

der Wissenschaftler
naukowiec
die Erfindung
wynalazek
leben
żyć
lebender
żyjący
er war
był
Lehrer
nauczyciel
sprechen
mówić, rozmawiać
hören
słuchać
während
podczas
entdecken
odkryć
umwandeln
przekształcać
ermöglichen
umożliwiać
bauen
budować
der Zufall
przypadek
bestimmte
określony
die Pilze
grzyby
die Wirkung
działanie
der Forscher
badacz, naukowiec
bekommen
dostawać
leichter
łatwiej
schneller
szybciej
weiter
dalej
reisen
podróżować
sagen
powiedzieć
der Erfinder
wynalazca
nur
tylko
führen
prowadzić, oprowadzać
jetzt
teraz
am Anfang
na początku
die Erde
ziemia
kurz
krótki