11 terms

Matematik, del av hel

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Decimalform
Ett tal som är skrivet med decimaler
andel
En del av en helhet
Bråkform
Ett tal som är skrivet i bråkform
Täljare
Talet som står ovanför bråkstrecket
Nämnare
Talet som står nedanför bråkstrecket
Bråkstreck
Strecket mellan täljare och nämnare
Tiondel
Siffran 6 i talet 2378,65 kallas...
Hundradel
Siffran 5 i talet 2378,65 kallas...
Deci
En tiondel
Centi
En hundradel
Milli
En tusendel