Demokrati

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

minoritet
Den delen av en grupp som är minst.
majoritet
De flesta.
demokrati
Folket bestämmer
diktatur
En eller få bestämmer allt.
politiskt parti
Politisk grupp med människor som har liknande åsikter och vill styra landet på ungefär samma sätt. Det finns många olika i Sverige. De representerar väljarna bland annat i riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige.
opposition
Riksdagspartier som inte sitter i regeringen.
opinionsbildning
Försök att övertyga och sprida sin åsikt om en fråga till många.
allmän rösträtt
Rättighet att rösta i allmänna val.
kampanj
tidsbegränsat arbete för att påverka folks åsikter och få fler anhängare.
riksdag
Tar beslut som ska gälla i hela Sverige.
ideologi
Tankar om hur ett samhälle ska vara och styras.
propaganda
Budskap i syfte att påverka människors åsikter.
direkt demokrati
I exempelvis ett klassråd får alla i klassen rösta på olika förslag genom handuppräckning.
representativ demokrati
Folket väljer ut vilka som ska representera dem och bestämma, t.ex. i riksdagen (inne i riksdagen har man däremot direkt demokrati).
yttrandefrihet
Frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor utan att såra, skada eller kränka någon.
grundlagar
Viktigaste lagarna som berättar om hur Sverige ska styras och vilka rättigheter människorna har.
regeringen
Vinnande partiet/partierna som styr landet