Filipino

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Panitikang kanluranin
Panitikang isinulat sa Wikang Europeo
Beowulf
Sinulat sa matanda ingles
Beowulf
Pangalan ng bayani
Ika 8 at ika 11 dantaon
Nasulat ang beowulf
Grendel, ina ni Grendel at isang dragon
Kalaban ni Beowulf
Gleeman o scope
Dating katawagan sa sinaunang ingles
Dante Alighieri
Sumulat ng divine comedy
Divina Commedia
Banal na komedya
Spain,Italy,Russia,France
Nagmula sa mga bansang ito
Baltic,Celtic,Slavic
May pagkakahawig
Virgil
Romanong manunulat
Ika-14 dantaon
Nasulat ang divine comedy
Gerude
Ina ng hamlet