Geometri - åk 7

Term
1 / 25
rät vinkel
Click the card to flip 👆
Terms in this set (25)
...
liksidig triangelEn triangel där alla sidor är lika långalikbent triangelEn triangel där två sidor är lika långa.parallelltrapetsFyrhörning med minst två parallella sidor.omkretsbeskriver hur långt det är runt någontingareaEtt mått på hur stort ett område eller en yta är.kubEtt rätblock där alla sidoytor är kvadratiskaprismaBasytan är en månghörning och sidoytorna är rektanglarpyramidSpetsig kropp men en månghörning som basytarätblockEtt prisma med en rektangel som basyta.meterEnhet för att mäta t.ex. en sträcka.kvadratmeterEnhet för att mäta storleken på en yta.kubikmeterEnhet för att mäta storleken på en kropp.tredimensionellEn kropp är...tvådimensionellEn yta är...endimensionellEn sträcka är...