7 terms

Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aclaí
Fit
Ag lorg
looking for
Duais a bhuachan
To win a prize
cur isteach
Apply
Seol ríomhphosta
Send an email
Críochnaigh
to finish
Tuilleadh eolais ar fáil
More infomation avalible