390 terms

VERBS

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

carry
taşımak
assign
atamak, tayin etmek, görevlendirmek
undress
soyunmak
stand
ayakta durmak, dikilmek
disappear
gözden kaybolmak
describe
tanımlamak, betimlemek, tarif etmek
discuss
müzakere etmek, tartışmak
collect
biriktirmek
laugh
gülmek
feed
Beslemek
improve
iyileş(tir)mek, geliş(tir)mek, ilerle(t)mek, düzel(t)mek
break
kırmak
overcome
üstesinden gelmek
interest
ilgilendirmek
reduce
eksiltmek, azaltmak
refuse
reddetmek, geri çevirmek
hesitate
tereddüt etmek
produce
üretmek
smell
kok(la)mak
approve
onaylamak, kabul etmek
share
paylaşmak
hurry
acele etmek
retire
emekli olmak
remember
hatırlamak
comb
taramak
own
sahip olmak
close
kapatmak
offer
sunmak,teklif etmek
rest
dinlenmek
be
olmak
deliver
teslim etmek, iletmek
behave
davranmak
damage
zarar vermek
mix
karıştırmak
cook
pişirmek
stay
kalmak
accomplish
başarmak
diet
diyet
smoke
sigara içmek
point out
işaret etmek, göstermek, dikkati çekmek, belirtmek
consult
danışmak, başvurmak
throw
atmak, fırlatmak
call
Aramak, çağırmak
spell
hecelemek
shake hands
el sıkışmak
announce
ilan etmek,duyurmak
complain
Şikayet etmek, yakınmak
accept
kabul etmek
eat
yemek yemek
acknowledge
kabul etmek, onaylamak
sleep
Uyumak
recognize
tanımak
encourage
teşvik etmek, cesaretlendirmek
live
yaşamak
communicate
haberleşmek,iletişim kurmak
handle
ele almak(meseleyi), işlemek
hunt
avla(n)mak
vote
oy kullanmak
remove
çıkarmak, (ortadan) kaldırmak, uzaklaştırmak
pour
dökmek, boşaltmak
justify
Doğrulamak, haklı göstermek
play
oynamak,çalmak
harm
Zarar vermek
let
izin vermek
go
Gitmek
satisfy
tatmin etmek
afford
Parası yetmek
manufacture
Üretmek, imal etmek
teach
öğretmek
swim
yüzmek
blow
üflemek
see
görmek
start
başlamak
smile
gülümsemek
label
etiketlemek
paint
boyamak
learn
öğrenmek
lock
Kilitlemek
begin
başla(t)mak
suppose
varsaymak, farz etmek
evaluate
Degerlendirmek , deger bicmek , olcmek
dive
Dalmak
wait
beklemek
steal
çalmak
defend
savunmak
solve
Çözmek
ask
sormak
flow
akmak
swing
salla(n)mak, salıncakta sallanmak
assume
farzetmek, varsaymak
disapprove
onaylamamak, reddetmek, beğenmemek
measure
ölçmek
survive
hayatta kalmak
brake
fren yapmak
heat
ısıtmak
obtain
elde etmek,edinmek
show
göstermek
juggle
Yer Değiştirmek
Hokkabazlık Yapmak
Dengelemek
float
yüzmek(çaba göstermeden)
kick
tekmelemek
compare
karşılaştırmak
forget
unutmak
advertise
reklam etmek, duyurmak
shake
salla(n)mak, sarsmak, silkelemek, çalkalamak
mark
İşaretlemek
calculate
Hesaplamak(f.), Hesap etmek(f.), Güvenmek(f.), Ölçüp biçmek(f.)
sing
(şarkı) söylemek
ban
yasaklamak
develop
geliş(tir)mek
enjoy
zevk almak, tadını çıkarmak
destroy
imha etmek, tahrip etmek
face
yüzleşmek
burn
Yakmak, yanmak
beg
Yalvarmak, dilenmek
dream
rüya görmek, hayal etmek
pay
ödemek
concern
endişelenmek, ilgilendirmek
love
sevmek,aşık olmak
admire
hayran olmak, beğenmek
suspect
şüphelenmek
disappoint
Hayal kırıklığına uğratmak
divorce
boşa(n)mak
explain
açıklamak
remind
hatırlatmak
advise
tavsiye vermek,öğüt vermek
tie
bağlamak
take
almak,fotoğraf çekmek,götürmek
talk
konuşmak
miss
kaçırmak, özlemek, vuramamak
fail
başarısız olmak
delay
geciktirmek,ertelemek
import
ithal etmek
pass
geç(ir)mek
build
inşa etmek,kurmak
watch
izlemek, seyretmek
escape
kaçmak
train
eğitmek
plant
ekmek, dikmek
dislike
sevmemek
climb
tırmanmak
stitch
dikiş dikmek
concentrate
odaklanmak, yoğunlaş(tır)mak
detect
belirlemek, ortaya çıkarmak
explore
keşfetmek,araştırmak
examine
incelemek,muayene etmek
believe
inanmak
wish
dilemek
apply
uygulamak, başvurmak, müracaat etmek
transport
Nakletmek, taşımak
mention
Bahsetmek, Değinmek
scream
Çığlık atmak
make
yapmak
match
eşleştirmek
shave
traş olmak
drink
İçmek
care
önem vermek, özen göstermek, ilgilenmek
decide
karar vermek, belirlemek
replace
yer değiştirmek, yerine (geçmek, koymak)
waste
israf etmek, boşa harcamak
earn
kazanmak, para kazanmak
dig
kazmak
use
Kullanmak
feel
hissetmek
release
serbest bırakmak
decorate
Dekora etmek,süslemek
observe
Gözlemlemek
interview
görüşmek, röportaj yapmak
expect
beklemek, ummak, ümit etmek
identify
tanımlamak, kimliğini tespit etmek, belirlemek
complete
tamamlamak
write
yazmak
kill
öldürmek
increase
art(ır)mak, çoğal(t)mak
excuse
mazur görmek
unlock
kilidini açmak
need
ihtiyaç duymak
punish
cezalandırmak
include
İçermek, kapsamak, dahil etmek
get up
kalkmak/uyanmak
wave
el sallamak, dalgalanmak
suggest
önermek
screw
vidalamak
die
ölmek
dance
dans etmek
tear
yırt(ıl)mak
lie
yalan söylemek,uzanmak
sit
oturmak
forbid
yasaklamak
employ
işe almak, çalıştırmak
enter
girmek
prove
İspatlamak, kanıtlamak
fear
korkmak
merge
birleşmek
raise
kaldırmak, yükseltmek
jeaolus
kıskanmak
sign
imzalamak
argue
tartışmak
deserve
Hak etmek, layık olmak
meet
karşılamak, görüşmek, buluşmak, tanışmak
hug
sarılmak
row
kürek çekmek
knock
Vurmak, çalmak (kapı)
invite
davet etmek, çağırmak
fix
tamir etmek, onarmak, düzeltmek
flatter
pohpohlamak,yağ çekmek
read
Okumak
come
gelmek
shout
bağırmak
object
itiraz etmek, karşı çıkmak
cancel
iptal etmek
pick
seçmek, toplamak
ignore
görmezden gelmek, aldırmamak
realize
fark etmek, gerçekleştirmek
order
emretmek, sipariş vermek
book
rezervasyon yapmak
change
değişmek, değiştirmek
want
istemek
fold
katlamak, kıvırmak, bükmek
export
ihraç etmek
depend
bağlı olmak,güvenmek
mean
anlamına gelmek,demek istemek, kastetmek
present
takdim etmek, sunmak
activate
etkinleştirmek, çalıştırmak
educate
eğitmek
cause
sebep olmak
wash
yıkamak
spin
döndürmek
fall
düşmek, inmek
help
yardım etmek
postpone
ertelemek, geciktirmek
kneel
Diz çökmek
run
koşmak
confuse
kafasını karıştırmak, şaşırtmak
cough
öksürmek
entertain
eğlendirmek, konuk ağırlamak
recode
yeniden kodlamak
sack
çuvala koymak, işten kovmak
stamp
damgalamak
drive
sürmek
roll
yuvarla(n)mak
promise
Söz vermek
wear
giyinmek, takmak
attempt
Girişimde bulunmak
lift
kaldırmak, havalanmak
find
Bulmak
prefer
tercih etmek
choose
seçmek
divide
bölmek. ayırmak
exist
Var olmak
imagine
hayal etmek
look at
Bakmak
tell
söylemek,anlatmak
agree
anlaşmak, aynı fikirde olmak
say
söylemek
command
emretmek, buyurmak
comment
yorum yapmak
pack
ambalajlamak, sarmak, paketlemek
scrub
fırçalamak/ovalamak
manage
idare etmek, yönetmek
provide
sağlamak, temin etmek
rush
acele etmek,koşturmak
sew
dikmek (dikiş dikmek)
expand
genişle(t)mek, yayılmak
cross
Karşıya geçmek
study
çalışmak, incelemek
invent
icat etmek
chew
çiğnemek
separate
ayırmak
jump
atlamak,sıçramak, zıplamak
spend
harcamak, geçirmek(geceyi vb.)
rescue
kurtarmak
cry
ağlamak
add
eklemek ,katmak
attend
iştirak etmek, katılmak
fill
doldurmak
introduce
tanıtmak, tanıştırmak
appear
görünmek, belirmek, belli olmak
disturb
rahatsız etmek
request
talep etmek, rica etmek
beat
dövmek, yenmek
drop
Düşmek,düşürmek
draw
çizmek
bite
ısırmak
assist
yardımcı olmak, desteklemek
attack
saldırmak, hücum etmek
forward
iletmek aktarmak
finalise
sonuçlandırmak, tamamlamak
check
Kontrol Etmek
Denetlemek
turn
çevirmek, dön(dür)mek
receive
(teslim) almak
kiss
öpmek
speak
konuşmak
contact
temas etmek, irtibat kurmak, ilişki kurmak
send
göndermek, yollamak
correct
düzeltmek
yawn
Esnemek
strengthen
Sağlamlaştırmak, güçlendirmek
move
hareket etmek,taşınmak
reach
ulaşmak, erişmek, uzanmak
consume
tüketmek
drag
Sürüklemek
approach
yaklaşmak, yanaşmak
cure
tedavi etmek, iyileştirmek
think
düşünmek, sanmak
connect
bağla(n)mak
travel
seyahat etmek
allow
izin vermek, müsaade etmek
impress
etkilemek, hayran bırakmak, iz bırakmak
answer
cevaplamak
save
kurtarmak, (para) biriktirmek
know
bilmek,tanımak
sell
satmak
lead
önderlik etmek
cheat
aldatmak, kopya çekmek
memorise
ezberlemek
consider
dikkate almak, durumu değerlendirmek
walk
Yürümek
define
tanımlamak/belirlemek
swallow
yut(kun)mak
catch
yakalamak, tutmak; yetişmek
obey
Uymak,itaat etmek
light
yakmak, aydınlatmak
create
oluşturmak, yaratmak
ski
Kayak yapmak
borrow
ödünç almak
inform
bilgilendirmek, bildirmek
set
ayarlamak, belirlemek
marry
evlenmek
arrange
düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)
join
katılmak, birleştirmek
buy
satın almak
supply
sağlamak, tedarik etmek
put
koymak
succeed
başarmak
emphasize
Vurgulamak, altını çizmek, önemini belirtmek
like
hoşlanmak, sevmek, beğenmek
estimate
tahmin etmek, kestirmek
keep
tutmak, saklamak
permit
İzin vermek
count
Saymak
donate
bağışlamak, bağışta bulunmak
reject
reddetmek, geri çevirmek
guess
tahmin etmek
thank
teşekkür etmek
fight
kavga etmek, savaşmak
decline
geri çevirmek, reddetmek
squezee
sık(ış)mak
recommend
tavsiye etmek
clean
temizlemek
appreciate
takdir etmek
return
(geri) dönmek
clap
alkışlamak
guarantee
garanti etmek
leave
bırakmak, ayrılmak
do
Yapmak,etmek
fly
Uçmak
bring
getirmek
rent
kiralamak
pull
çekmek
arrive
varmak,ulaşmak
discover
keşfetmek
cut
kesmek
confess
Itiraf etmek
protect
korumak
slide
kay(dır)mak
injure
Incitmek,yaralamak, sakatlamak
verify
Doğrulamak,onaylamak
notice
farketmek,farkına varmak
apologize
Özür dilemek
contain
içermek,kapsamak
judge
yargılamak
propose
teklif etmek, önermek
lend
ödünç vermek, borç vermek
lose
kaybetmek
force
zorlamak
sneeze
hapşırmak
lick
Yalamak
breathe
Nefes almak
taste
tatmak
happen
olmak,meydana gelmek
heal
iyileş(tir)mek
hire
kiralamak, tutmak(ücret vererek)
pray
Dua etmek
hear
işitmek, duymak
hate
nefret etmek
have
sahip olmak
hide
gizlemek, sakla(n)mak
hold
Tutmak
give
vermek
hit
vurmak