Den franske revolusjon

Term
1 / 22
Opplysningstiden
Click the card to flip 👆
Terms in this set (22)
Opplysningstiden
"Fornuftens tid". Filosofer og tenkere mente man burde bruke fornuft og vitenskap for å finne ut av hvordan ting fungerer. Som for eksempel hvordan en stat eller et samfunn bør styres.
Stendersamfunn
Et samfunn der visse personer eller grupper har spesielle rettigheter og fordeler
Image: Stendersamfunn
Voltaire
Filosof som var sterk tilhenger av ytringsfrihet.
"Jeg er uenig i hva du sier. Men jeg vil med mitt liv forsvare din rett til å si det"
Image: Voltaire
Montesqieu
Filosof som snakket sterkt for maktfordeling i samfunnet
Image: Montesqieu
Ludvig 16
Kongen av Frankrike (Solkongen). Er uerfaren og usikker.
Image: Ludvig 16
Stenderforsamlingen
Samling av 1.stand, 2.stand og 3.stand. De skulle lage lover
Image: Stenderforsamlingen
Førstestanden
Kirken
Image: Førstestanden
Andrestanden
Adelen
Image: Andrestanden
Tredjestanden
Bønder, arbeidere, handelsfolk
Image: Tredjestanden
Menneskerettighetene
Nye lover, laget etter modell av Uavhengighetserklæringen i USA.
Image: Menneskerettighetene
BastillenLudvig den 16.s kongelige fengsel, ble angrepet 14. juli 1789. Våpenlager i kjelleren.GiljotinMaskin for halshuggingAmerikanske revolusjonEn av hovedgrunnene til at Frankrike ikke hadde penger igjen. Franskmennene brukte opp pengene for å hjelpe amerikanerne i krigen mot briteneHungersnødSult, mangel på mat.1791Den nye franske grunnloven er ferdig. Den var bygd på Montesqieu's prinsipper om maktfordeling1789Den franske revolusjon starterSult, staten mangler penger.Årsaker til revolusjonenStenderforsamlingEn forsamling som skulle gi kongen råd, og var delt i de tre stendene, med en stemme hver.MaktfordelingsprinsippetEn folkevalgt forsamling (Stortinget i Norge) har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Kongen (Regjeringen) har den utøvende makt og skal sørge for at de vedtak som gjøres, blir satt ut i livet. Domstolene har den dømmende makt.Kvinnetoget til VersaillesSlottet i Versailles ble angrepet som protest mot høye brødpriser. Dronningen rømte så vidt og kongen ble tatt til fangeFrykt i EuropaAndre stormakter fryktet at revolusjonen i Frankrike skulle spre seg og uroen endte i krig mellom blant annet Frankrike og ØsterrikeRevolusjonNår det skjer store forandringer i samfunnet i løpet av kort tid