45 terms

MEDIEN zdania złożone (WEIL, UM ZU, DAMIT)

STUDY
PLAY
helfen
pomagać
sparen
oszczędzać
in Ruhe
w spokoju
fahren
jechać
bekommen
otrzymywać
arbeiten
pracować
sich beeilen
spieszyć się
kaufen
kupować
möchten
chcieć
schicken
wysyłać
einloggen
logować się
brauchen
potrzebować
erreichbar
dostępny
finden
znajdować
hohe Rechnungen
wysokie rachunki
zahlen
płacić
ausschalten
wyłączać
drucken
drukować
löschen
kasować
verloren gehen
zgubić się
fertig
gotowy
regelmäßig
regularnie
der Rechner
komputer
speichern
zapisywać
anmelden
zameldować
ausfüllen
wypełniać
anschließen
podłączyć
einlegen
włożyć
bedienen
obsługiwać
sagen
powiedzieć
das Gerät
sprzęt
der Stecker
wtyczka
die Steckdose
gniazdko
drücken
naciskać
spielen
grać
Spaß haben
bawić się
suchen
szukać
Kopfhörer
słuchawki
benutzen
używać
aufnehmen
nagrywać
sehen
widzieć
er gibt mir
on daje mi
ich kann ihn sehen
mogę go widzieć
im Zug
w pociągu
arbeiten an
pracować nad
OTHER SETS BY THIS CREATOR